Vytvořit Anketa

Pro analytickou část projektu jsme připravili anketní dotazník, který nám pomůže identifikovat nejpalčivější problémy v dopravě a mobilitě, které Vás, obyvatele či návštěvníky Prahy 13, nejvíce či nejčastěji trápí. Všemi Vašimi relevantními názory, připomínkami či náměty se budeme zabývat a následně pomocí nich navrhneme co nejefektivnější a nejkomplexnější řešení dopravy a mobility v Praze 13.

Dotazník je anonymní a všechny otázky jsou nepovinné. Pokud nebudete vědět odpověď na otázku či nebudete chtít odpovědět, prosím, přeskočte ji. Zároveň však budeme vděčni za co nejvíce Vašich podnětů, připomínek a komentářů, které nám pomohou k řešení problematiky dopravy a mobility.

Děkujeme za Váš čas věnovaný anketnímu dotazníku.

Informační mapka k lokalitám:

Anketní dotazník

Dopravní chování

5. Jak často se pohybujete po Praze 13 těmito dopravními prostředky?

MHD

Pěší infrastruktura

Order
12. Která místa považujete jako chodec za riziková z hlediska dopravní bezpečnosti?


Pokud si přejete vložit vlastní zeměpisnou šířku a délku můžete tak učinit výše. Pokud necháte políčka prázdná, pokusíme se je určit z vámi zadané adresy. Pro znovuurčení správné polohy z adresy, pokud třeba změníte adresu, vymažte hodnoty těchto polí.
Vaši polohu můžete určit kliknutím do mapy, nebo tažením značky. Pro vyčištění polohy a její rekalkulaci klikněte na značku.

Prostor pro vaše jakékoliv další podněty a připomínky k pěší dopravě a veřejnému prostoru

Order
14. Vyznačte místo do mapy


Pokud si přejete vložit vlastní zeměpisnou šířku a délku můžete tak učinit výše. Pokud necháte políčka prázdná, pokusíme se je určit z vámi zadané adresy. Pro znovuurčení správné polohy z adresy, pokud třeba změníte adresu, vymažte hodnoty těchto polí.
Vaši polohu můžete určit kliknutím do mapy, nebo tažením značky. Pro vyčištění polohy a její rekalkulaci klikněte na značku.

Cyklistická infrastruktura

Order
15.b. Pokud jezdíte na jízdním kole, vyznačte, která místa považujete jako cyklista za riziková z hlediska dopravní bezpečnosti.


Pokud si přejete vložit vlastní zeměpisnou šířku a délku můžete tak učinit výše. Pokud necháte políčka prázdná, pokusíme se je určit z vámi zadané adresy. Pro znovuurčení správné polohy z adresy, pokud třeba změníte adresu, vymažte hodnoty těchto polí.
Vaši polohu můžete určit kliknutím do mapy, nebo tažením značky. Pro vyčištění polohy a její rekalkulaci klikněte na značku.

Automobilová infrastruktura

Order
18. Pokud používáte pro cesty automobil nebo motocykl, označte, která místa považujete jako motorista za riziková?


Pokud si přejete vložit vlastní zeměpisnou šířku a délku můžete tak učinit výše. Pokud necháte políčka prázdná, pokusíme se je určit z vámi zadané adresy. Pro znovuurčení správné polohy z adresy, pokud třeba změníte adresu, vymažte hodnoty těchto polí.
Vaši polohu můžete určit kliknutím do mapy, nebo tažením značky. Pro vyčištění polohy a její rekalkulaci klikněte na značku.

Máte problém s nalezením parkovacího místa poblíž svého bydliště?

Máte nějakou další připomínku nebo námět na zlepšení dopravy a bezpečnosti na území MČ Praha 13?

Order
25. Vyznačte na mapě


Pokud si přejete vložit vlastní zeměpisnou šířku a délku můžete tak učinit výše. Pokud necháte políčka prázdná, pokusíme se je určit z vámi zadané adresy. Pro znovuurčení správné polohy z adresy, pokud třeba změníte adresu, vymažte hodnoty těchto polí.
Vaši polohu můžete určit kliknutím do mapy, nebo tažením značky. Pro vyčištění polohy a její rekalkulaci klikněte na značku.
Opište výše uvedené slovo. Toto je pouze kontrolní mechanismus proti SPAMu. Děkujeme

Vertical Tabs