Dotazníkové šetření

5. 2. 2021

Březen - duben 2021 – Dotazníkové šetření k jednotlivým dopravním módům mezi obyvateli MČ Praha 13 a pracujícími v MČ Praha 13.

Anketu naleznete zde.