Otázky a odpovědi

Co je Plán mobility?

Jedná se o strategický dokument zaměřený na veškeré druhy dopravy v našem městě. Jeho hlavním cílem je vytvoření vhodných podmínek pro uspokojení potřeb mobility (pohybu) lidí a podniků po městě a jeho blízkém okolí. Zároveň je jeho snahou zlepšit úroveň životního prostředí a dopadů na bezpečnost a zdraví občanů.

Plán mobility se připravuje ve třech fázích, z nichž každá bude projednána s odbornou i laickou veřejností a poté předložena voleným orgánům města ke schválení.
Důležitým prvkem tohoto dokumentu je také hodnocení účinnosti navržených opatření.

Jak se můžu zapojit?

Do příprav projektu je možné se zapojit formou vložení komentáře či námětu zde v určeném boxu. Zároveň budou v nadcházejících měsících připravena veřejná projednání, která budou přístupná i veřejnosti. Veškeré informace budou včas zveřejněny ve Zpravodaji.

Dotazy a náměty

nepovinné pole
Opište výše uvedené slovo. Toto je pouze kontrolní mechanismus proti SPAMu. Děkujeme