Veřejné projednání – 24. listopadu 2021

30. 11. 2021

Ve středu 24. listopadu 2021 od 16:30 hod. proběhlo pod záštitou Místní agendy 21 v obřadní síni radnice MČ Praha 13 finální veřejné projednání „Plánu udržitelné městské mobility MČ Praha 13“. 

Zástupci zhotovitele představili přítomným pomocí prezentace strukturu Plánu udržitelné městské mobility, jeho cíle, důvody pořízení a zpracování, milníky analytické části a fakta, která z ní vzešla, souvislosti a návaznosti na nadřazený dokument Polaď Prahu (zpracovaný pro hl. m. Prahu). Po shrnutí analytické části navazovalo představení návrhové části – navržené vize mobility, strategických cílů, specifických cílů, jednotlivých opatření a typových aktivit k nim přiřazených.

Přítomní občané měli možnost zapojit se do tvorby zásobníku opatření. Přítomní byli vyzváni k seřazení opatření dle prioritizace tak, jak bude mít opatření podle nich přínos pro MČ Praha 13. Přítomní seřadili navržená opatření pro každý dopravní mód do předem připravených formulářů od nejpřínosnějšího po nejméně přínosný.

Po prezentaci dostali přítomní prostor pro vyjádření připomínek, podnětů či dodatečné dotazy k Plánu udržitelné městské mobility MČ Praha 13.