Zahájení projektu - Březen 2020

1. 3. 2020

Městská část Praha 13 zadala na základě výběrového řízení zpracování Plánu udržitelné městské mobility. Jedná se o strategický dokument, který má za cíl vytvořit vhodné podmínky pro uspokojení potřeb mobility lidí a podniků v Praze 13 a jeho okolí a tím také přispět ke zlepšení kvality života v naší městské části.

Plán udržitelné městské mobility /pod anglickým názvem Sustainable Urban Mobility Plan - SUMP/ představuje příležitost nastavit dlouhodobé vize dopravy v naší městské části za účasti širokého spektra zainteresovaných subjektů.

Náplní dokumentu je tedy za pomoci občanů, místních, regionálních a státních orgánů hledat a najít možnosti udržitelné městské dopravní obsluhy území ve všech způsobech a formách dopravy, včetně dopravy veřejné a soukromé, osobní a nákladní, motorizované i nemotorizované, pohybu a parkování.

Důvodem pro pořízení tohoto dokumentu je zejména potřeba analyzovat stav a navrhnout odpovídající rozvoj dopravních systémů v městské části. Budou využity již zpracované koncepční materiály jednotlivých dopravních subsystémů a další koncepční dokumenty. Tento dokument je zpracováván pro časové období do roku 2030 a je vytvořen v souladu se Strategickým plánem MČ Praha 13 a bude rovněž respektovat Plán udržitelné mobility Prahy a okolí.

Výsledkem projektu bude návrh řešení podporující udržitelnou dopravu na území městské části. Na základě projednaného dokumentu vznikne následně akční plán jako hlavní nástroj k naplnění cílů Plánu udržitelné městské mobility (dále také PUMM).